Menu Zavřeno
7001 – Státní zdravotní ústav
IČ:
75010330
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti (ESPT)
Adresa:
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
113/2023
ze dne
9.3.2023
platné do
21.5.2025
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti životního a pracovního prostředí (ovzduší, voda), genetické toxikologie a externí hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie