Menu Zavřeno
7003 – CSlab spol. s r.o.
IČ:
27112969
CSlab spol. s r.o.
Adresa:
Bavorská 856, 155 00 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
411/2018
ze dne
10.8.2018
platné do
10.8.2023
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti fyzikálně-chemických a chemických zkoušek vod, ovzduší, zemin, sedimentů, kalů, odpadů, mikrobiologických a biologických zkoušek vod, ekotoxikologických testů, vzorkování vod, kalů, sedimentů, odpadů a senzorické analýzy vod