Menu Zavřeno
7004 – SEKK spol. s r.o.
IČO:
64824195
Divize EHK
Adresa:
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
99/2024
ze dne
1.3.2024
platné do
1.3.2029
Programy zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality v oblasti biochemie, hematologie, imunologie, patologie a transfuziologie