Menu Zavřeno
7004 – SEKK spol. s r.o.
IČ:
64824195
Divize EHK
Adresa:
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
547/2021
ze dne
27.10.2021
platné do
5.3.2024
Programy zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality v oblasti biochemie, hematologie, imunologie, patologie a transfuziologie