Menu Zavřeno
7007 – Studio D – akustika s.r.o.
IČO:
25174240
Poskytovatel PT
Adresa:
U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
209/2024
ze dne
9.5.2024
platné do
9.5.2029
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti měření hluku, neprůzvučnosti a vibrací a výpočtů hluku a neprůzvučnosti