Menu Zavřeno
7008 – Vysoké učení technické v Brně
IČO:
00216305
Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST
Adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
223/2022
ze dne
12.5.2022
platné do
29.10.2024
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků, oceli a plastů