Menu Zavřeno
7009 – ASPK, s.r.o.
IČ:
63483343
Středisko pro poskytování programů zkoušení způsobilosti
Adresa:
Jílkova 1634/76, Židenice, 615 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
308/2021
ze dne
2.6.2021
platné do
19.2.2025
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkoušení asfaltů, asfaltových směsí, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy a hotových úprav (konstrukčních vrstev)