Menu Zavřeno
7010 – Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME)
IČ:
49367536
Sekce PZZ
Adresa:
Urbánkova 3367, 140 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
271/2020
ze dne
28.4.2020
platné do
28.4.2025
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti vzorkování a měření emisí (odpadního plynu)