Menu Zavřeno
7011 – EKOLA group, spol. s r.o.
IČO:
63981378
Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group
Adresa:
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
574/2020
ze dne
23.9.2020
platné do
23.9.2025
Poskytování zkoušek způsobilosti v oblasti měření hluku, stavebně akustických měření, měření vibrací, výpočtu hluku z dopravy
Přílohy: