Menu Zavřeno
7501 – ANALYTIKA, spol. s r. o.
IČ:
14891883
Oddělení referenčních materiálů
Adresa:
Ke Klíčovu 816/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
177/2022
ze dne
13.4.2022
platné do
16.3.2023
Výroba referenčních materiálů včetně certifikovaných: vodné kalibrační roztoky jednoprvkové a víceprvkové, kalibrační roztoky pro měření pH a elektrické konduktivity, matricové referenční materiály (zemědělské půdy, zeminy, kaly, sedimenty, rostlinný materiál)