Menu Zavřeno
7501 – ANALYTIKA, spol. s r. o.
IČO:
14891883
Oddělení referenčních materiálů
Adresa:
Ke Klíčovu 816/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
120/2023
ze dne
14.3.2023
platné do
14.3.2028
Výroba referenčních materiálů včetně certifikovaných: vodné kalibrační roztoky jednoprvkové a víceprvkové, kalibrační roztoky pro měření pH a elektrické konduktivity, matricové referenční materiály (zemědělské půdy, zeminy, kaly, sedimenty, rostlinný materiál)