Menu Zavřeno
8002 – Státní zdravotní ústav
IČ:
75010330
Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (LCEM)
Adresa:
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
415/2022
ze dne
23.8.2022
platné do
16.12.2024
Vyšetření v oblasti lékařské mikrobiologie kultivačními, sérologickými, molekulárně biologickými a elektronoptickými metodami, prováděná také pro účely programů surveillance a sérologických přehledů; stanovení rezistence k antibiotikům a antivirotikům a odběry vzorků
Přílohy: