Menu Zavřeno
8003 – Laboratoře AGEL a.s.
IČ:
16628373
Klinické laboratoře
Adresa:
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
25/2022
ze dne
13.1.2022
platné do
13.1.2027
Vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, alergologie a klinická imunologie, molekulární genetika, cytogenetika, lékařská mikrobiologie (bakteriologie, mykologie, ATB středisko, virologie, parazitologie, infekční sérologie a molekulárně biologické metody), histopatologie a cytopatologie včetně sdílených vyšetření a odběru vzorků