Menu Zavřeno
8008 – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ:
71009361
Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň
Adresa:
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
46/2019
ze dne
30.1.2019
platné do
30.1.2024
Laboratorní diagnostika v oboru lékařské mikrobiologie včetně odběru primárních vzorků
Přílohy: