Menu Zavřeno
8009 – Nemocnice Prachatice, a.s.
IČ:
26095165
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB-H)
Adresa:
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
39/2019
ze dne
28.1.2019
platné do
28.1.2024
Laboratorní vyšetření biologického materiálu a diagnostika v oblasti klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby včetně sdílených vyšetření a odběr vzorků žilní a kapilární krve