Menu Zavřeno
8014 – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
IČ:
71009396
Centrum klinických laboratoří
Adresa:
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
135/2023
ze dne
27.3.2023
platné do
6.5.2024
Vyšetřování klinického materiálu včetně vzorků z nemocničního prostředí a laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie, cytogenetiky, alergologie a klinické imunologie. Odběry primárních vzorků a vzorků z prostředí zdravotnických zařízení