Menu Zavřeno
8016 – NL – BioLAB s. r. o.
IČ:
49827081
Laboratoř Klatovy, Nádražní
Adresa:
Nádražní 844, 339 01 Klatovy III
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
633/2021
ze dne
2.12.2021
platné do
9.5.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběry vzorků