Menu Zavřeno
8018 – Lab In – Institut laboratorní medicíny, s. r. o.
IČ:
25230271
Lab In - Institut laboratorní medicíny, s. r. o.
Adresa:
Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
244/2023
ze dne
15.5.2023
platné do
14.6.2024
Laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření a odběru biologického materiálu
Přílohy: