Menu Zavřeno
8026 – Fakultní nemocnice Ostrava
IČ:
00843989
Ústav laboratorní medicíny
Adresa:
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
257/2023
ze dne
29.5.2023
platné do
29.7.2024
Vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie, klinické farmakologie, alergologie a klinické imunologie, lékařské mikrobiologie včetně sdílených vyšetření