Menu Zavřeno
8027 – Bioptická laboratoř s. r. o.
IČ:
49197827
Bioptická laboratoř s. r. o.
Adresa:
Mikulášské nám. 628/4, 326 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
202/2022
ze dne
26.4.2022
platné do
2.9.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech histopatologie včetně peroperačních vyšetření, cytopatologie včetně screeningových vyšetření karcinomu děložního hrdla a vyšetření HPV, cytogenetika, molekulární genetika a lékařská mikrobiologie molekulárně biologickými metodami včetně sdílených vyšetření