Menu Zavřeno
8028 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
AeskuLab Ostrava
Adresa:
Junácká 1077/110, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
260/2022
ze dne
30.5.2022
platné do
11.10.2024
Vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostika v oblasti klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření
Přílohy: