Menu Zavřeno
8028 – Unilabs Diagnostics k.s.
IČO:
60470488
Laboratoř Ostrava
Adresa:
Junácká 1077/110, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
510/2023
ze dne
25.9.2023
platné do
11.10.2024
Vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostika v oblasti klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby včetně sdílených vyšetření
Přílohy: