Menu Zavřeno
8030 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
AeskuLab Hadovka
Adresa:
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
393/2022
ze dne
8.8.2022
platné do
4.11.2024
Vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie, včetně sdílených vyšetření
Přílohy: