Menu Zavřeno
8033 – JS-lab a.s.
IČ:
28261933
JS-lab Zdravotnická laboratoř
Adresa:
náměstí Míru 149, 667 01 Židlochovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
471/2022
ze dne
7.10.2022
platné do
30.10.2024
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: