Menu Zavřeno
8034 – Genetika Plzeň, s.r.o.
IČ:
26357623
genetická laboratoř
Adresa:
Parková 1254/11a, Černice, 326 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
692/2021
ze dne
22.12.2021
platné do
13.8.2025
Vyšetření v odbornosti cytogenetika a molekulární genetika, andrologické vyšetření spermiogramu a vyšetření reprodukční imunologie v odbornosti alergologie a klinické imunologie