Menu Zavřeno
8036 – SPADIA LAB Brno, s.r.o.
IČ:
26888238
Laboratoř klinické biochemie a hematologie (LKBH)
Adresa:
Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
141/2021
ze dne
1.3.2021
platné do
12.5.2025
Laboratorní vyšetření v oboru klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby včetně vyšetření sdílených, odběry žilní a kapilární krve
Přílohy: