Menu Zavřeno
8039 – AeskuLab Patologie, k.s.
IČ:
49709101
Laboratoř Praha
Adresa:
Evropská 2589/33 b, 160 00 Praha 6
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
235/2021
ze dne
15.4.2021
platné do
16.12.2024
Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie včetně peroperačních biopsií, histochemických, imunohistochemických, molekulárně patologických, cytogenetických a cytologických gynekologických i negynekologických vyšetření