Menu Zavřeno
8041 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IČO:
00064165
Klinické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Adresa:
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
458/2022
ze dne
22.9.2022
platné do
19.4.2027
Laboratorní diagnostika v oblasti klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie, hematologie, molekulární genetiky a cytogenetiky, lékařské mikrobiologie (mikroskopické, kultivační a sérologické metody a stanovení rezistence k antimikrobiálním látkám) včetně odběrů krve. Vyšetření sterility lékárenských a transfuzních přípravků a vzorků z nemocničního prostředí, kontrola účinnosti sterilizátorů
Přílohy: