Menu Zavřeno
8048 – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
IČ:
00844641
Centrální laboratoř
Adresa:
I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
606/2021
ze dne
18.11.2021
platné do
13.7.2025
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: