Menu Zavřeno
8050 – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IČ:
00159816
Laboratoře Oddělení klinické biochemie (LOKB)
Adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
70/2021
ze dne
21.1.2021
platné do
21.1.2026
Základní i specializovaná vyšetření v odbornosti klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběru vzorků žilní krve
Přílohy: