Menu Zavřeno
8052 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
AeskuLab Louny
Adresa:
Osvobození 1138, 431 11 Jirkov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
659/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
18.2.2026
Vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostika v oblasti imunohematologie a transfuzní služby, klinické biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: