Menu Zavřeno
8053 – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IČ:
00159816
Laboratoře oddělení klinické hematologie
Adresa:
Pekařská 664/53, 60200 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
76/2021
ze dne
21.1.2021
platné do
21.1.2026
Laboratorní vyšetření v oboru hematologie