Menu Zavřeno
8058 – Fakultní nemocnice v Motole
IČ:
00064203
Laboratoře ÚBLG
Adresa:
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
245/2021
ze dne
20.4.2021
platné do
20.4.2026
Vyšetřovací metody v odbornostech molekulární genetika, cytogenetika a laboratorní andrologie pro IVF