Menu Zavřeno
8060 – Fakultní nemocnice Brno
IČ:
65269705
Ústav laboratorní medicíny
Adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
322/2022
ze dne
28.6.2022
platné do
10.2.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, lékařské mikrobiologie včetně sdílených vyšetření