Menu Zavřeno
8062 – Laboratoře Mikrochem a.s.
IČ:
60777907
Laboratoře Mikrochem
Adresa:
Nezvalova 984/2, Hodolany, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
541/2021
ze dne
20.10.2021
platné do
20.10.2026
Laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie a odběry primárních vzorků