Menu Zavřeno
8062 – Laboratoře Mikrochem a.s.
IČO:
60777907
Laboratoře Mikrochem
Adresa:
Nezvalova 984/2, Hodolany, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
84/2023
ze dne
24.2.2023
platné do
20.10.2026
Laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie a odběry primárních vzorků