Menu Zavřeno
8065 – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ:
71009361
Oddělení laboratorní imunologie Centra imunologie a mikrobiologie
Adresa:
Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
524/2021
ze dne
14.10.2021
platné do
14.10.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech alergologie a klinická imunologie včetně sdílených vyšetření