Menu Zavřeno
8065 – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
IČ:
71009361
Oddělení laboratorní imunologie Centra imunologie a mikrobiologie
Adresa:
Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
111/2023
ze dne
9.3.2023
platné do
14.10.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech alergologie a klinická imunologie včetně sdílených vyšetření