Menu Zavřeno
8066 – Lab Med spol. s r.o.
IČO:
25583379
Lékařská laboratoř
Adresa:
U Pošty 420/14, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
179/2023
ze dne
13.4.2023
platné do
4.11.2026
Laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: