Menu Zavřeno
8071 – IMMUNIA spol. s r.o.
IČO:
27906264
Laboratoř IMMUNIA
Adresa:
Thámova 183/11, Karlín, 186 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
282/2022
ze dne
10.6.2022
platné do
10.6.2027
Laboratorní diagnostika v oboru alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření a odběru vzorků
Přílohy: