Menu Zavřeno
8078 – Topelex s.r.o.
IČ:
28207190
Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Adresa:
Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
667/2017
ze dne
15.11.2017
platné do
15.11.2022
Laboratorní vyšetření v oborech klinická biochemie včetně cytologie likvoru, alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie, cytopatologie a histopatologie