Menu Zavřeno
8081 – Ústav hematologie a krevní transfuze
IČ:
00023736
Komplement laboratoří ÚHKT
Adresa:
U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
661/2021
ze dne
16.12.2021
platné do
16.11.2022
Laboratorní diagnostika v oblasti hematologie (včetně metod průtokové cytometrie), imunohematologie a transfuzní služby (včetně sérologických metod), cytogenetiky, molekulární genetiky (včetně metody masivně paralelního sekvenování /NGS/) a lékařské mikrobiologie včetně sdílených postupů vyšetření