Menu Zavřeno
8083 – AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
IČ:
27797660
Oddělení laboratorní medicíny
Adresa:
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
378/2022
ze dne
29.7.2022
platné do
28.12.2022
Laboratorní vyšetření v oblasti alergologie a klinické imunologie, klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, molekulární genetiky, lékařské mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků krve
Přílohy: