Menu Zavřeno
8084 – Masarykův onkologický ústav
IČ:
00209805
Oddělení laboratorní medicíny
Adresa:
Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
665/2021
ze dne
16.12.2021
platné do
15.2.2023
Vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně vyšetření sdílených (se zaměřením na onkologii)