Menu Zavřeno
8088 – synlab czech s.r.o.
IČ:
49688804
Laboratoř Praha, Jankovcova 2
Adresa:
Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
660/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
9.2.2023
Laboratorní vyšetření v odbornosti alergologie a klinická imunologie, klinická biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: