Menu Zavřeno
8089 – VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
IČ:
41194811
Laboratoř VIDIA-DIAGNOSTIKA
Adresa:
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
26/2022
ze dne
13.1.2022
platné do
15.3.2023
Vyšetření v oblasti lékařské mikrobiologie, hematologie, klinické biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: