Menu Zavřeno
8091 – Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČ:
00179906
Laboratoře Fingerlandova ústavu patologie (Laboratoře FÚP)
Adresa:
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
127/2022
ze dne
10.3.2022
platné do
11.5.2023
Diagnostika v oboru histopatologie a cytopatologie metodami bioptickými, imunohistochemickými, cytologickými a molekulárně-patologickými
Přílohy: