Menu Zavřeno
8096 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
Laboratoř AeskuLab České Budějovice
Adresa:
Ant. Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
103/2021
ze dne
4.2.2021
platné do
14.8.2023
Laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy: