Menu Zavřeno
8097 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IČ:
00064165
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK, Diagnostické laboratoře dědičných poruch metabolismu (DPM)
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
122/2022
ze dne
10.3.2022
platné do
4.6.2023
Laboratorní vyšetření a diagnostika dědičných metabolických poruch v oblasti klinické biochemie a molekulární genetiky
Přílohy: