Menu Zavřeno
8101 – Nemocnice Písek, a.s.
IČ:
26095190
Oddělení klinické biochemie
Adresa:
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
712/2019
ze dne
30.12.2019
platné do
25.9.2023
Laboratorní diagnostika v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření a odběrů primárních vzorků
Přílohy: