Menu Zavřeno
8102 – Fakultní Thomayerova nemocnice
IČ:
00064190
Imunologická laboratoř
Adresa:
Vídeňská 800, Krč, 140 00 Praha 4
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
67/2021
ze dne
20.1.2021
platné do
28.11.2023
Vyšetření biologického materiálu v oboru alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření
Přílohy: