Menu Zavřeno
8103 – Nemocnice Kadaň s.r.o.
IČ:
25479300
Laboratorní úsek OKBHI
Adresa:
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
297/2022
ze dne
16.6.2022
platné do
3.12.2023
Provádění vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunohematologie a transfusní služby včetně sdílených vyšetření a odběru vzorků kapilární a žilní krve
Přílohy: