Menu Zavřeno
8105 – Dopravní zdravotnictví a.s.
IČ:
25903659
Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ)
Adresa:
Švihovská 2444/14, 301 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
177/2020
ze dne
19.3.2020
platné do
5.12.2023
Vyšetřování biologického materiálu v oboru lékařské mikrobiologie, klinická biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: