Menu Zavřeno
8106 – IFCOR – KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o.
IČ:
27272141
IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE
Adresa:
Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
644/2018
ze dne
5.12.2018
platné do
5.12.2023
Laboratorní vyšetření v oboru alergologie a klinické imunologie, lékařské mikrobiologie, klinické biochemie, lékařské genetiky (molekulární genetiky) a hematologie, včetně sdílených vyšetření, odběry vzorků krve
Přílohy: